• Pakume võimalust puhata eemal linnakärast ja olla looduse keskel ning tunda end nagu kodus.
    Paganamaa puhkemaja

    Pakume võimalust puhata eemal linnakärast ja olla looduse keskel ning tunda end nagu kodus.

Paganamaa puhkemaja kodukord

1. Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele;

2. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 EUR;

3. Palume hoida puhkemajas ja puhkemaja territooriumil, puhtust ja korda;

4. Me ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest puhkemajast; Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud;

5. Puhkemajas suitsetamine on keelatud. Juhul kui seda reeglit eiratakse, olete kohustatud tasuma diivanite, vaipade, kardinate puhastuse eest ning järgneva kolme päeva üüri, kuna puhkemaja õhutatakse; suitsetamine on lubatud terassil ja väljaspool hooneid, kus on tuhatoosid.

6. Tünnisauna ahju võib tule teha ainult siis kui tünn on vett täis, vastasel juhul ahju veesoojendus paak sulab ning uus ahi maksab Teile ca 300 eurot.

7. Purdelt järve hüppamine on oma vastutusel.

8. Järv on kohati madal ja kohati sügav. Allikaid on samuti, seega palume tagada järelevalve ujumisel.

9. Lastega puhkajatel palume lapsi mitte ilma täiskasvanu järelevalveta jätta – eriti veekogu läheduses!

10. Lemmikloomad on oodatud, meie territoorium on piisavalt suur loomadele liikumiseks. Palume Teil loomade järel puhtust hoida ning siseruumides järelevalveta mitte jätta. Territoorium ei ole tarastatud.

11. Ruumid palume vabastada lahkumise päeval hiljemalt kella 12:00-ks;

12. Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras, sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud. Lisaks palume võimaldada majutusteenuse pakkuja või tema esindaja enne Teie lahkumist ruume üle vaatama. Võimalik on tellida koristusteenus puhkemajalt vastavalt hinnakirjas kehtestatud hinnale.

13. Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel, vastutate rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 15 EUR.

Tuleohutus

1. Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld (küünlad jms). Puhkemajas suitsetamine on keelatud;

2. Puhkemajasse saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga;

3. Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad;

4. Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 (teie asukoha aadress on : Rõuge vald, Krabi küla, Veskitalu) ja kindlasti ka majutusteenuse pakkujat: +372 53515322;

5. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni;

6. Juhul kui grillite, siis tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelevalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.

7. Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil.

MÕNUSAT JA OHUTUT PUHKUST !